Mag jij het scrum team samenstellen voor een nieuw project? Of moet je invulling geven aan de rol van product owner voor jouw organisatie? Wie kies je dan als scrum product owner: een collega die al werkzaam is voor jouw organisatie of een externe specialist?

Om te beginnen, wat is een product owner en wat zijn de competenties en verantwoordelijkheden van de product owner in agile omgeving of scrum team? De product owner is binnen het scrum team verantwoordelijk voor het vertalen van de business visie van de stakeholders naar de projectvisie om het scrum team te inspireren.

De business visie van een software project is vaak een combinatie van de behoefte van gebruikers en de doelen van de organisatie. De projectvisie laat zien hoe het product de gebruiker oplossingen en voordelen biedt én hoe het project aan de organisatiedoelen bijdraagt. De projectvisie zet de doelen van het project op scherp, zodat het team weet waarom het project wordt uitgevoerd en waar het team naartoe werkt.

Daarnaast is de product owner verantwoordelijk voor het beheren van de product backlog. Dit is een verzameling van alle pijnpunten en voordelen van alle betrokkenen, beschreven vanuit het oogpunt van de eindgebruiker in een zogeheten user story. De product owner bepaalt met de backlog de volgorde van wat het scrum team ontwikkelt. Dit zorgt voor maximale waardecreatie voor gebruikers en meetbare resultaten voor de stakeholders van het scrum team.

Competenties

Over welke competenties moet een product owner beschikken? Een aantal competenties zijn essentieel om als product owner van een software project een succes te maken. Als eerste moet de product owner goed kunnen communiceren. Dit begint met goed kunnen luisteren en interpreteren om de visie van de stakeholders te begrijpen. Vervolgens moet de product owner deze ‘macro’ visie helder kunnen uitleggen op ‘micro’ niveau aan het development team. Om deze vertaalslag van business visie naar projectvisie te kunnen maken moet een product owner naast goed kunnen communiceren ook business savvy zijn. Dit komt tot uiting in gedegen kennis over de gebruikers, de markt, de concurrentie en de trends en ontwikkelingen in de branche. Wanneer je kiest voor een interne product owner is de kans groter dat hij of zij jouw organisatie al goed kent. Bij de keuze voor een externe product owner is het verstandig om te kijken naar mogelijke ervaring met de branche waarin je organisatie opereert.

Om de productvisie te realiseren moet de product owner ook ondernemend zijn. Hij of zij werkt samen met alle betrokkenen vanuit de passie voor het realiseren van een mooi en goed eindproduct.
Een andere belangrijke competentie is de technische kennis van de product owner. Een van de verantwoordelijkheden van de product owner is zorgdragen dat het development team het beoogde doel van elke user story goed begrijpt. De product owner zal hierover vragen van het development team moeten beantwoorden die ook technisch van aard kunnen zijn. Een collega die over passende technische kennis beschikt is wellicht niet beschikbaar. Een externe product owner kan je selecteren op basis van passende technische kennis.

Omgevingsfactoren

Ook de focus en beschikbaarheid van de scrum product owner zijn belangrijke criteria in de keuze tussen een interne of externe product owner. Als de product owner in de organisatie ook andere verantwoordelijkheden heeft kan de focus verminderen. Een externe product owner kan je gemakkelijker één duidelijke opdracht meegeven.

Voor de beschikbaarheid speelt de vraag wat de verhouding is tussen het werken aan het project en de overige werkzaamheden. Hoe is de balans tussen tijd doorbrengen met het scrum team en de stakeholders van de organisatie? Als je kiest voor een externe product owner kan je de beschikbaarheid vooraf duidelijk afspreken.

Software projecten staan bekend als complexe projecten die ook nog wel eens willen uitlopen in tijd en budget. De ervaring met software projecten en agile is daarom ook een overweging om mee te nemen in je keuze.

Interne product owner

Externe product owner

Business kennis

Organisatiekennis vaak reeds aanwezig

Te kiezen op basis van branchekennis- en ervaring

Technische kennis

Minder vaak aanwezig

Te kiezen op basis van passende technische kennis

Focus

Combineert vaak meerdere werkzaamheden

Kan gericht één duidelijke opdracht meekrijgen en uitvoeren

Beschikbaarheid

Afhankelijk van andere werkzaamheden

Vooraf duidelijk af te spreken

Software project ervaring

Afhankelijk van de ervaring van de collega

Te kiezen op basis van passende ervaring

De weging van de verschillende factoren en competenties die je nodig hebt in je agile project kan verschillen en daarom is het belangrijk om een afgewogen keuze te maken voor een interne of externe product owner. Kies jij een interne of externe product owner en waarom?

Kunnen we je helpen bij de keuze voor de juiste product owner? Ben je op zoek naar een externe product owner voor jouw scrum team? Neem gerust contact met ons op.