Privacy policy Ecomfactory BV met handelsnaam Ecomfactory

Als u uw gegevens naar ons stuurt, is dat in aanmerking te komen voor een leuke opdracht. Wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden, dan doen wij dat ook niet. Wij gaan altijd netjes met uw gegevens om en sturen ze alleen naar (mogelijke) opdrachtgevers als u daarmee akkoord gaat. Deze privacy policy laat zien welke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen. Zo weet u precies hoe wij te werk gaan.

WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN

Wij slaan uw gegevens op zodra u deze verstuurt via onze website of als u op een andere wijze kenbaar maakt van onze dienstverlening gebruik te willen maken. Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens verzamelen als u deze heeft geplaatst op openbare webpagina’s waaruit kan blijken dat u passend bent voor een van onze opdrachten. Indien wij uw gegevens op die manier achterhalen, vragen wij altijd eerst toestemming voor het gebruik van uw gegevens. U kan dan één jaar voor leuke opdrachten worden benaderd. Elk jaar vragen we opnieuw uw toestemming voor het dan komende jaar.

Mochten wij binnen twee maanden geen akkoord hebben ontvangen voor het bewaren van uw gegevens dan verwijderen wij de persoonsgegevens uit ons systeem.

WELKE GEGEVENS WE OPSLAAN

Op het moment dat u via onze website gegevens achterlaat, bewaren wij de onderstaande gegevens in onze database:

 • (Voor)naam
 • E-mail
 • LinkedIn profiel
 • CV

Indien u als kandidaat wordt voorgesteld, kan de klant een toelichting op uw werkervaring of specifieke vaardigheden vragen. Deze gegevens worden ook in onze database opgeslagen.

Als u voor de opdracht wordt gekozen, hebben we meer persoonsgegevens nodig om de overeenkomsten op te stellen:

 • Woonadres en plaats
 • Geboortedatum en -plaats
 • Nationaliteit
 • Bedrijfsnaam, bedrijfsadres en plaats (indien van toepassing)

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS

Wij gebruiken uw gegevens:

 • Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden voor het vinden van een opdracht;
 • Voor het sturen van opdrachten, voor uzelf of bekenden in uw netwerk;
 • Voor systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt voor het ondersteunen van personeelszaken en boekhouding, zoals voor ziekteverzuim, salarisadministratie en facturatie;
 • Om u op de hoogte van brengen van Ecomfactory (netwerk)activiteiten;
 • Voor commerciële uitingen waarbij bijvoorbeeld foto’s met/van u of uw quotes worden gebruikt, zoals op de website of tijdens netwerkbijeenkomsten.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, worden met derden gedeeld, anders dan vermeld bij het kopje ‘Wat doen we met uw gegevens’. De informatie kan bij Ecomfactory intern worden gedeeld. Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, zal Ecomfactory deze niet registreren dan wel verwijderen.

U mag uw toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor de werkzaamheden voor Ecomfactory. U wordt hierover van geval tot geval geïnformeerd.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te wissen door een mail te sturen naar directie@ecomfactory.com.

VRAGEN OF KLACHTEN

Klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens meld u bij de Autoriteit Persoonsgegevens, nadat u Ecomfactory via directie@ecomfactory.com een redelijke termijn de tijd heeft gegeven op uw klacht te reageren. We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacy policy voldoen. Als u vragen heeft over deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen: info@ecomfactory.com of bellen op nummer 070 – 219 90 45.

Versie mei 2018.